Avauspuhe Tiederunoja-teoksen ja tiederunokilpailun tulosten julkistustilaisuudessa

Arvoisat kuulijat, tiederunoilijat, tieteen tekijät, kilpailun tuomaristo, opiskelijat ja muu yleisö, tervetuloa Tiederunoja-teoksen ja tiederunokilpailun tulosten julkistustilaisuuteen tänään, ystävänpäivänä 14.2.2024.

Olette lämpimästi tervetulleita tilaisuuteen, jossa kaksi vuotta sitten aloitettu projekti saatetaan päätökseen – tai ainakin välipäätökseen. Koska kyse on teoksen julkaisemisesta, tämä on myös lähtöpiste. Vasta nyt nämä tiederunot lähtevät maailmalle, luettavaksi kaikille halukkaille, jotka haluavat niihin tutustua ja niistä nauttia, niistä oppia ja niitä arvioida.

Kun puhun tiederunoista, en tarkoita niinkään runoja, joiden aiheena on tiede, vaan runoa, joka pyrkii informoimaan yleistajuisesti suurelle yleisölle tutkimisen kautta selvitetystä asiasta, joka pohjautuu tieteelliseen teoriaan tai tutkimustuloksiin, joka kokonaan tai osittain pohjautuu ainakin yhteen tieteelliseen lähteeseen ja jonka kirjoittajana on ko. tieteenalan asiantuntija. Määritelmillä on tärkeä rooli paitsi tieteessä, myös silloin, kun on tarkoitus varmistaa, että ymmärrämme jonkin asian samalla tavalla.

Millainen sitten on Tiederunoja-teoksen syntytarina?

Kun kyse on teksteistä, voisimme teoreettisesti ajatella myös, ettei sen syntytarinaa ole mahdollista paikantaa mihinkään tiettyyn hetkeen. Jokaisen teoksen taustalla on miljoonittain sanoja ja puheita ja tekstejä. Mutta yritänpä kuitenkin. Esitän teille neljä mahdollista syntytarinan alkua, joista sitten voitte valita mieleisenne. Ja jos keksitte viidennen, kertokaa se ihmeessä minulle!

4100 vuotta sitten…

Ehkäpä alkupisteeksi voisi asettaa sen, mitä pidetään maailman ensimmäisenä runona? Vanhimpana runona – josta tiedämme – pidetään eeppistä runoa nimeltään Gilgamesh-eepos, joka kertoi tarumaisesta Urukin kaupungin sumerikuninkaasta Gilgameshista ja joka kirjoitettiin nuolenpääkirjoituksella 12 savitauluun vuonna 2100 eaa. Myöhemmin se tallennettiin myös papyrukselle. Mutta hypätään nyt noin 4000 vuotta eteenpäin niin vältetään luennointi muinaisen mesopotamian ajoista.

Noin 200–40 vuotta sitten

Jo 1800-luvulla tieteen tekijät ovat yhdistäneet tiedettä runoihinsa – ja varmasti jo ennemminkin. Esimerkiksi skottilainen fyysikko William J.M. Rankine kirjoitti rakkaudesta yhdistäen sen algebraan – ja kaunis runo siitä tulikin. Ei kuitenkaan ihan alussa esittämäni määritelmän mukainen.

Erään lähteen mukaan ensimmäinen varsinaisessa tieteellisessä lehdessä julkaistu tiederuno on The Detection of Shocked Co Emission from G333.6-0.2, jonka kirjoitti fyysikko J. W. V. Storey ja joka julkaistiin The Proceedings of the Astronomical Society of Australia vuonna 1984.

Näiden kahlaaminen vaatisi vuosia, joita minulla ei valitettavasti – tai ehkä onnekseni – ollut käytettäväksi. Siirryn siksi nyt paljon henkilökohtaisempaan näkökulmaan.

Mitä tapahtui noin 30 vuotta sitten, tarkemmin sanottuna vuonna 1993?

Vuonna 1993 jätin kesken matematiikan opintoni Helsingin yliopistossa – algebran salat eivät minulle auenneet tahtomallani tavalla – ja siirryin opiskelemaan Vaasan yliopistoon suomen kieltä ja viestintätieteitä.

Sillä tiesittekö, että meidän identiteettimme, se mikä olemme ja miksi kehitymme, rakentuu kielen kautta?

Alkoi opiskelut, joihin kuuluivat kursseja tekstin tuottamisesta, kokous- ja neuvottelutaidoista, semantiikasta, nykykirjallisuudesta, kielen rakenteesta, terminologiasta, Photoshopin käytöstä, tieteen popularisoinnista vain joitain mainitakseni. Myöhemmin tein pro gradu -tutkielmani merkityksistä, joilla pääkirjoituksissa lievennetään ilmaisuja, jotta kannan ottaminen ei loukkaisi liiaksi joidenkin lukijoiden tunteita. Diskurssianalyysiin syventyminen jatkui lisensiaatintutkimuksen ja väitöstutkimuksen kautta ja niiden jälkeenkin. Opiskeleminen, tutkijuus, tiede on muovannut minut minuksi.

Tiede on ujuttautunut minuun syvästi. Tiede on pelastanut minut monesti. Kun kohtaan elämässä ongelmia, etsin ratkaisuja lukemalla, sanomalehtiä, tieteestä kertovia juttuja mutta usein myös tiedettä. Se ei tietenkään tarkoita, että olisin näiden alojen asiantuntija tai että aina edes ymmärtäisin lukemani, mutta se on lähestymistapa, joka auttaa selviämään – ja siinä aiemmasta lukemisesta on taatusti ollut apua.

Tiede on minulle rakas asia. Tiede on meille tärkeä asia. Tiede ei itke vaan on selviytyjä, joka seuraa aikaa ja tarttuu ilmiöihin, jotka ovat kanssamme. Jotka ovat suurempia kuin yksi ihminen. Tärkeää ja tarpeellista tiedettä ovat myös erityisesti pehmeät tieteet, humanistiset tieteet, sillä ihmisenä oleminen ja kokeminen määrittää lopulta sitä, miten pärjäämme ja millaisia tekoja teemme ja pystymme tekemään.

Tieteestä ja tieteellisestä ajattelutavasta on tullut minulle monestakin syystä rakas asia, vaikka joskus tiede on myös koetellut minua – haastanut minua, vaatinut minulta yhä vahvempaa itseni kehittämistä. Mutta tämä päivä ja tämä tilaisuus eivät kytkeydy haasteisiin vaan enemmän ratkaisuihin, kasvuun, ja kokemuksiin siitä, miten taide – ja tässä tapauksessa runot – voivat viedä eteenpäin tieteellisiä viestejä. Sanomia, jotka ovat tutkijoille tärkeitä.

Ja kun me olemme kasvaneet tieteen tekijöiksi, me olemme muuttuneet ihmisinä peruuttamattomasti – ja se heijastuu ajatteluumme.

Ja se neljäs syntytarina? Se alkoi lähes tasan kaksi vuotta sitten

Kaksi vuotta sitten otin käyttöön Badoon (tytär vinkitti), Tinderin (sen nyt tuntee kaikki) ja lopulta myös HappyPancaken. Aloin syventyä nettideittailun maailmaan. Sitä ennen elämässäni oli tapahtunut suuri muutos. Olin eronnut pitkästä avioliitosta, tuumaillut aikani elämän suuntaani ja tuolloin aloin etsimään uutta kumppania. Se tuntui aikamoiselta tunteiden vuoristoradalta.

Samaan aikaan koin, että eikö minulle jo lähes viisikymmentävuotiaana tämänkin homman pitäisi olla helpompaa? Eikö tutkijuus auta tarkastelemaan ja analysoimaan ja tunnistamaan myös tunteita ja arvioimaan ihmisiä ja viestimäänkin siten, ettei väärinkäsityksille jää tilaa?

Nettideittailun aiheuttama tunnekaaos purkautui runokirjaan Pörriäisen surinoita (Ethene, 2023) mutta sen lisäksi runokirjaani puski läpi tutkijuus – asioiden tarkastelu niistä näkökulmista, jotka on tullut poimittua tiedettä lukiessa ja tehdessä. Erityisesti yksi runoista nimeltään Ärsytäthän minua? vastaa omaa määritelmääni tiederunoista, sillä siihen toin lähteen mukaan, koska tiesin hyvin tarkkaan, mistä lähteestä osa runossa esitetyistä ajatuksista oli saatu.

Kyseessä oli samalla jonkinlainen näkyväksi tulemisen prosessi, sillä runokirjan kirjoittamisen loppuvaiheessa minulle oli selvää, että haluan sen julkaista. Samalla työn alla oli myös toinen julkaisu. Tunteeni veivät myös kustannusalan yrittäjäksi. Se ei ehkä ollut se kaikkein järkevin tekemäni päätös elämässäni ole mutta tulipa tehtyä – minulla on nykyään uusi motto, se on ”ku äkkiä teköö, niin valamista tuloo” – ja samoihin aikoihin tutkijuuden puskiessa läpi runoihini syntyi myös ajatus tiederunokilpailusta.

Ja niin oma, henkilökohtainen kasvumatkani tuotti ensin runokirjan, sitten oman yrityksen, idean tiederunokilpailusta, jota sitten aloin työstämään ja lähdin etsimään yhteistyökumppaneita. Yrittäjyys mahdollisti tämän projektin eteenpäin viemisen nopeassa tahdissa, kysymättä muilta, käykö idea ja miten sen voisi toteuttaa. Mutta näiden päätösten jälkeen olen tietenkin tarvinnut apua ja tukea.

Tiederunokilpailun projekti alkoi edistyä

Lokakuussa 2022 tehty lupaus lahjoittaa 10 lippua elokuussa 2024 pidettäville Kyröfesteille antoi uskoa ja innostusta ylipäänsä tiederunokilpailun järjestämiseen. Tällöin projekti oli vielä lapsenkengissään. Syksyllä 2022 laadin kilpailulle sääntöjä, metsästin tuomareita ja etsin opettajaa, joka tekisi kanssani yhteistyötä sen lisäksi, että kyselin palkintolahjoituksia. Ja kun nämä palaset pääosin asettuivat kohdilleen, oli helppoa julistaa kilpailu avatuksi 7.1.2023. Yhteistyö antoi voimaa!

Tiederunokilpailun tuomareina toimivat yliopisto-opettaja, FT Auli Kulkki-Nieminen Tampereen yliopistosta, professori, YTT Suvi Ronkainen Lapin yliopistosta ja professori, dekaani, TkT Jussi Ryynänen Aalto-yliopistosta. Tuomariston arvioinnin avuksi tiederunoja arvioitiin Vaasan yliopiston Vakuuta ja vaikuta yhteiskunnassa -kurssilla, jota opetti FM Marjut Männistö.

Henkilökohtaisista sosiaalisen median kanavistani oli tässä projektissa hyötyä. Sain välitettyä viestiä erityisesti Twitterin (nyk. X), instagramin ja Linkedinin kautta. Näitä someviestejäni välitti eteenpäin muun muassa Tohtoriverkosto ry. Someviestien lisäksi sain luvan tiedottaa kilpailusta muutamilla sähköpostistoilla. Olisikin kiinnostavaa tietää, mitä kautta tieto tavoitti juuri ne, jotka sitten lopulta innostuivat tiederunokilpailuun osallistumaan. Kilpailun järjestämiseen toi puhtia myös se, että jo seuraavana päivänä tiedotettuani siitä Linkedinissä, sain ensimmäisen osallistujan tiederunon sähköpostiini. Seuraavaan menikin sitten jo useampi kuukausi mutta sitä en onneksi vielä tuolloin tiennyt!

Tätä projektia ja julkistustilaisuutta ei tietenkään olisi ilman tieteen tekijöitä, niitä 44 kilpailuun osallistujaa, jotka lähtivät testaamaan luovuuttaan tiederunoja kirjoittamalla. Kaiken kaikkiaan projektissa on ollut mukana noin 90 ihmistä.

Yleistajuistamisen vaikuttavuus?

Itse olen tutkijuudessa vasta viime aikoina päässyt siihen vaiheeseen, että olen päässyt kertomaan tutkimustuloksista niistä kiinnostuneelle yleisölle. Tulosten hyödyllisyys on tullut itselleni ilmeiseksi ja keskustelu niistä yleisön kanssa on antanut paljon. Näistäkin ajatuksista Tiederunoja-teos on syntynyt. Siitä miten tärkeää tiedettä on yleistajuistaa monilla eri tavoilla, että yleisö siitä syttyisi ja ymmärtäisi, mitä hyötyä tieteellistä tiedosta voi olla. Toivottavasti saamme myös tiederunoista valtavasti palautetta. Ja jos löytyy yhteistyökumppani, jonka kanssa toteuttaa projekti vähän suuremmin voimin, lähtisin ilomielin toteuttamaan tiederunokilpailua toisenkin kerran.

Mitä on tieteen tai tieteen yleistajuistamisen ja tiederunojen vaikuttavuus? Ehkä se pelkistetyimmilllään on tietoiseksi tekemistä tieteestä ja sen monipuolisuudesta ja tieteen tekijöistä, sillä ilman tekijöitä, lukemattomia tunteja opiskelua ja tutkimista, ajattelua ja tekoja, tiedettä ei olisi.

Luen lopuksi Tiederunoja-teoksen (Ethene, 2024) alkulehdellä olevan runon Tieteen ihme.

Tieteen ihme

Tiede pyyhkäisee lävitsemme
yhteiskunnissa joissa se on
sallittu tuettu kannustettu

Tiede maadoittaa meitä
itseemme
juuriimme
kemiaamme
maailmaamme

Syvyydestä
löytyy voimia
selviytymiseen

Kiitos! <3

Heli Susanna Katajamäki

Lähteet

Gilgamesh. Kertomus ikuisen elämän etsimisestä (2003). Suom. Jaakko Hämeen-Anttila. 3. painos. Basam Books. https://doi.org/10.31885/97895151503
Hunter, Colin (2018). 12 poignant poems (and one bizarre limerick) written by physicists about physics. Noudettu 14.2.2024 osoitteesta https://insidetheperimeter.ca/12-poignant-poems-and-one-bizarre-limerick-written-by-physicists-about-physics/

Popova, Maria (n. d.) A Vintage Scientific Paper Published as a 38-Stanza Poem. Noudettu 14.2.2024 osoitteesta https://www.themarginalian.org/2012/07/12/first-science-poem-2/

SOAS University of London (n. d.). The Epic of Gilgamesh: Ancient poem as modern inspiration. Noudettu 14.2.2024 osoitteesta https://www.soas.ac.uk/research/epic-gilgamesh-ancient-poem-modern-inspiration#:~:text=The%20Epic%20of%20Gilgamesh%20is,clearly%20today%20as%20in%20antiquity

Storey, J. W. V. (2016, alkuperäinen 1984). The detection of shocked CO emission from G 333.6-0.2. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/S1323358000017628

Wikipedia (2023). Gilgameš. Noudettu 14.2.2024 osoitteesta https://fi.wikipedia.org/wiki/Gilgame%C5%A1

Du nervst mich wohl?

[Lue runo suomeksi / Read the poem in English.]  

Die Reise zur Selbstakzeptanz kann da beginnen
wenn du einen dich nervenden Charakterzug in dem anderen siehst
Dann frag dich
was dich nervt
Siehst du etwas
was du bewunderst
aber was du in dir nicht hast
zum Beispiel Sachlichkeit oder im Gegenteil: Albernheit

Warum bewundern wir so oft das
was wir selbst nicht haben
Vielleicht nur auf diese Art ist die Selbstunsicherheit der Hummel eine Konstante?

Und wenn du den gleichen Charakterzug in deinem Gatten merkst
ist es Zeit zu fragen
wer von euch beiden die Beziehung stabiler macht oder
lustiger
was du nun immer willst:
ist es ein sehr zurückhaltender Flugstil
oder doch ein Bummler und Fummler

Du kannst das Genervtsein überwinden, indem du es erkennst
Nur so beginnt die Akzeptanz des Andersseins
das es sowohl in uns selbst wie auch in den anderen gibt
wo, wenn es uns gelingt,
beginnt unsere Beziehung zu uns, zu anderen, sogar zu Tannen zu vertiefen

Indem wir diese Kluft überqueren beginnen wir inniger denn je
uns selbst und die anderen und die Tannen und die Furrys zu lieben

Ich verspreche es dir, deine nervenden Charakterzüge am innigsten zu minnen
auch wenn dabei bewusste Bemühungen verlangt werden

Es lohnt sich, darüber im eigenen Nest zu summen:
Was pisst wen an?
So beginnt die Energie der Vielfalt freigesetzt zu werden
Sinn für Dualismus

Durch den Sinn
behandelt unsere Beziehung oder das Hummelvolk Angst
durch Summen
und dann braucht man nicht mehr in Angst zu leben
Dann und nur dann ist es möglich, Lösungen zu vermeiden
die Beziehungen zerreißen
wie von selbst

Für deine Beziehung kannst du jedoch kämpfen:
such nicht den Schuldigen in dem anderen oder außerhalb
erkenne die Schwierigkeiten
nimm Verantwortung über
triff deine eigenen Entscheidungen
auch wenn der Meister nicht da wäre
und ohne darüber nachzudenken, wie er es lösen würde
oder ohne dir vorzustellen, wie eine Fantasieänderung es lösen würde (Nikkola, 2011)
Vergiss nicht
manchmal sind auch schlechte Lösungen wichtiger als
ein Wenn und Aber, Ich-jetzt-doch-nicht oder Wenn-es-dann-doch

Über die Phrasen, die die Gefühle unseres Hummelvolkes zunichte machen, sollte man
den Bann aussprechen:
Gefühle werden nicht behandelt dadurch dass man sie bestreitet
wir werden besser organisiert wenn wir uns darum kümmern

Feiern wir den Beginn der Jahrhunderte von Gefühlen
Erklären wir die Angst zur neuen Supermacht
Lassen wir der Kraft freien Lauf
die Welt zu durchwühlen
zum Wohle aller kleinen Hummeln

Vergessen wir das unnötige Übel
verlassen wir die Gewässer und den Nektar
essen wir Staub und Honig
lass uns leiden, frieren, uns stählen

Wie könnten wir noch papierlos summen oder Honig
mit Blockchains austauschen
auf Sparflamme spielend?
Die Lösung ist kaum das Entfernen von Hummelnvölkern voneinander
weit
es sei denn, wir expandieren uns bis in Kohlendioxidlosigkeit?
Ich summe

Vielleicht hat die Idiotie des Tyrannen den anderen Hummelvölkern die Lösung
beigebracht:
die Schirmherrschaft über Abhängigkeiten sollte nur denjenigen
mit Gerechtigkeitssinn vorbehalten bleiben
Was bleibt, ist die Bewahrung historischer Tatsachen und relativer
Realitäten
das Hegen dafür und für die Freiheit des Summens über gegenwärtige Erfahrungen
denn damit wenn überhaupt wird die Zweispaltung verhindert

Quellen: Nikkola, T. (2011). Oppimisen esteet ja mahdollisuudet ryhmässä. Syyllisyyden kehittyminen syntipukki-ilmiöksi opiskeluryhmässä ohjaajan tulkitsemana. Universität Jyväskylä. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-4505-3

COPYRIGHT © Heli Susanna Katajamäki & Ethene Ltd 2023
Werk: Hummelgesumm
Original: Pörriäisen surinoita
Verlag: Ethene oy, Isokyrö, Suomi-Finland, www.ethene.eu
Text: Heli Susanna Katajamäki
Übersetzung: Tiina Sorvali
Umschlaggestaltung: Heta Kettunen

ISBN 978-952-65083-3-7 (Taschenbuch)
ISBN 978-952-65068-7-6 (kindle)

Alle Rechte vorbehalten. Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Dies gilt insbesondere für Nachdruck, Vervielfältigungen, Scannen oder jegliche Bearbeitung auf andere Weisen.

Will You Irritate Me?

[Lue runo suomeksi / Lies das Gedicht auf Deutsch.]

The journey toward self-acceptance can begin
from identifying an irritating feature in someone else

Ask yourself
what irritates you
Do you see something
that you admire
but don’t possess yourself
like appropriateness or vice versa: silliness

Why do we so often admire
what we don’t have
Is that the way to keep a bumblebee’s insecurity a constant?

And if you identify the feature in your partner
it’s time to ask
who’s actually the one making the relationship more stable or
fun perhaps
whatever it is that you want:
a controlled way of flying
or having foolish fun after all

Recognizing the irritation can neutralize it
It is the only way toward accepting dissimilarity
that lives both in ourselves and others
and
when we get there
we grow deeper relationships with ourselves, others, even trees

By crossing this abyss we start to get even more in love with ourselves and others and trees and furries

I promise to love your irritating features the most
even though it requires a conscious effort

Do hum about this in the home base:
What puts whom on the fence?
This will discharge the energy of difference
give dualism some sense

Through our senses
we buzz to address anxiety in our relationship or colony
and our lives become free from anxiety
Then and only then is it possible to avoid solutions
that rip relationships apart
as by themselves

Do fight for your relationship though:
don’t look for a guilty party in or outside of it
recognize difficulties
take responsibility
make your own decisions
even without the master presen t
and without thinking how they’d solve the issue
or without imagining how an imagined change would solve the issue (Nikkola, 2011)
Remember
bad solutions may be more important than
stalling, havering and wavering

We have reason to ban the phrases that mitigate our feelings in our colony:
we should not deny our feelings to deal with them
paying attention to them makes us most organized

Let us proclaim the beginning of centuries of feelings
Let us pronounce anxiety as the new super power
let the power churn
the world upside down turn
for the wellbeing of all little bumblebees out there

Let us forget about the unnecessary evils
leave the waters and the nectars
eat dust and honey
scrape by, freeze, harden ourselves

How else to paperlessly buzz or swap honey on the blockchains
with the flame burning tame?
The solution can hardly be the distancing of the colonies from each other
unless we extend it all the way to substancelessness?
I vibrate

Perhaps the idiocy of the tyrant has provided the other colonies with a solution:
the patronization of addictions should be reserved only
for those with a sense of justice
The only thing left is the preservation of historical facts and relative realities
buzzing about those and present experiences cherishing freedom with that for that if anything will prevent polarization

References

Nikkola, T. (2011). Oppimisen esteet ja mahdollisuudet ryhmässä. Syyllisyyden kehittyminen syntipukki-ilmiöksi opiskeluryhmässä ohjaajan tulkitsemana. University of Jyväskylä. Retrieved 2022-09-27 from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-4505-3

COPYRIGHT © Heli Susanna Katajamäki & Ethene Ltd 2023
Title: Buzzing Like a Bumblebee
Original title: Pörriäisen surinoita
Publisher: Ethene oy, Isokyrö, Suomi-Finland, www.ethene.eu
Author: Heli Susanna Katajamäki
Translator: Susanna Rönn
Illustrator: Heta Kettunen

ISBN 978-952-65083-2-0 (pocket book)
ISBN 978-952-65068-9-0 (kindle)

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced by any means, including printing, photocopy, or scanning, without permission from the publisher.