Ethene-sanan alkuperästä / Of the origins of ‘Ethene’

[In English below] 

Yritykseni Ethenen nimen tarina

Sana ethene otettiin käyttöön 1800-luvun lopussa. Sanan ethene suomenkielinen vastine on sana eteeni. Eteeni (C2H4 / CH2=CH2) on helposti syttyvä kaasu, jota syntyy esimerkiksi kasvien hengityksessä. Sitä käytetään laajasti myös teollisuudessa. Eteenin yleisempi nimi on etyleeni (ethylene), joka otettiin käyttöön 1800-luvun puolivälissä. Koska nimitys etyleeni oli jo vakiintunut teollisuuden käyttöön, kaasulla on kaksi synonyymistä nimitystä: eteeni ja etyleeni. Eteenin ja etyleenin alkuosan kantasanana on saksankielinen sana ethyl, jonka saksalainen Justus von Liebig (1803–1873) otti käyttöön vuonna 1834. Ethylin juuret johtavat puolestaan sanaan ether, jolla latinan (aether) ja kreikan (aithēr) kielessä on viitattu taivaaseen ja antiikin kosmologiassa kuun takaiseen taivasosaan, eli tähtiin ja planeettoihin.

Eteeniä on käytetty laajasti lääketieteessä ainakin anesteettisena aineena jo 1300-luvulla. Räjähdysvaaran takia sen anestesiaominaisuuksien tutkiminen on osoittautunut haasteelliseksi. Vuonna 2006 eteenin räjähdys aiheutti onnettomuuden, jonka seurauksena ranskalaisen Mulhousen yliopiston professori kuoli. Plutarchin (ca. 46-120 AD) tarinan mukaan myös Delphin oraakkeli käytti eteeniä 2500 vuotta sitten ja sai kenties makeanhajuista kaasuaan haisteltuaan innoitusta ennustuksiinsa. Delphin oraakkelin ennustuksen takia ateenalaiset vahvistivat laivastoaan, joka voitto persialaiset Salamiksen taistelussa. Tästä taistelusta Aeschylus kirjoitti runomuotoisen näytelmän ”The Persians”, joka on varhaisin eurooppalainen historiallinen näytelmä.

Ethene oy:n suunnitelmissa ei näillä näkymin ole näytelmien julkaisemista mutta eihän se sitä koskaan tiedä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan.

The story of the company name Ethene

The ethene (C2H4 / CH2=CH2) is a flammable gas that is produced by the plants, for example. It is also widely used in industry. The more common name is ethylene, which was introduced in the middle of the 19th century. Since the name ethylene was already established for industrial use, gas has two synonyms: ethylene and ethylene. The words stems from another root form. The German word ethyl was introduced in 1834 by the German Justus von Liebig (1803-1873). The roots of ethyl lead to the word ether, which in Latin (aether) and Greek (aithēr) has referred to heaven and ancient cosmology as the sky part of the moon, i.e. stars and planets.

Ethene has been widely used in medicine, at least as an anesthetic in the 14th century. Because of the risk of explosion, researching its anaesthetic properties has proved challenging. In 2006, the explosion of ethylene caused an accident resulting in the death of a professor at the University of Mulhouse, France. According to the story of Plutarch (ca. 46-120 AD), the Oracle of Delph used ethylene 2,500 years ago and perhaps got her inspiration for her prophecies after sniffing the sweet-smelling gas. Because of Delphi’s Oracle prophecy, the Athenians strengthened their fleet, which triumphed over the Persians in the battle of Salamis. Of this battle, Aeschylus wrote a poetic drama entitled “The Persians”, the earliest European historical play. Ethene Ltd has not planned to publish plays, but you never know what the future holds.

Lähteet/Sources

McBride, J. M. (1999), The Science History Institute (2017), Etymonline.com (2014a), Etymonline.com (2014b), Etymonline.com (2018), Cotton, S. (2017), Poetry-Archive.com (2002), Wikipedia (2022a), Wikipedia (2022b), Kotimaiset Kasvikset ry (n. d.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *